tirsdag 5. juni 2018

Epletrær - espaliering sparer plass i hagen!

Epletrær (Malus domestica) trives godt både med naturlig vekst som et vanlig epletre i fri utfoldelse og som et espaliert tre mot en vegg som her.

Epletrærne tar mindre plass om de espalieres, enten mot en vegg, som en romdeler i hagen, eller i bueganger. Ved espaliering beskjærer man treet slik at det vokser flatt mot veggen. Greiner som vokser bakover og rett frem blir beskåret, mens greiner som vokser horisontalt mot sidene blir beholdt og festet mot en wire eller et solid tau. 

Pass på at det du fester greinene til wiren eller tauet med, ikke strammer og skjærer seg inn i greinene.

Espaliering av epletrær sparer plass i en mindre hage. Eplene er heller ikke så utsatt for vær og vind om høsten som når de vokser på et vanlig tre. Her ved sjøen på Trøndelagskysten kommer det i blant noen høststormer som blåser ned eplene fra de frittvoksende trærne. De espalierte epletrærne beholder derimot eplene på til de blir modne og klar til høsting!

1 kommentar: